Offerte
De Videoproducers stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werktijd. Onze dagprijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 uur werk. Langere tijd wordt per uur gefactureerd. Bij een offerte van een complete videoproduct (draaidagen en montage) is er 1 correctieronde inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke als visuele wijzigingen, worden per uur gefactureerd. Indien na het akkoord op de offerte wijzingen en/of aanpassingen worden besteld door de opdrachtgever en worden uitgevoerd door De Videoproducers, zullen deze ten alle tijde gefactureerd worden. De opdrachtgever kan v​oor het bestellen van wijzingen en/of aanpassingen na de 1e correctieronde een kostenindicatie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd door De Videoproducers. Alle prijzen die wij communiceren zijn exclusief 21% Btw. 

Kosten op nacalculatie
Gemaakte onkosten t.b.v. van uw opdracht, zoals alle vormen van transport en parkeerkosten van alle crewleden worden doorbelast op uw factuur. Onze km vergoeding bedraagt 0,35 cent per kilometer. Bij buitenland opnames is een hogere km vergoeding van toepassing. Bij een opnamedag, waarbij De Videoproducers genoodzaakt zijn buiten de deur te eten, of eten te bestellen, worden de kosten voor ontbijt, lunch en diner (afhankelijk van de duur van de draaidag) van alle crewleden doorbelast op uw factuur. Onder de draaidag vallen ook montagewerkzaamheden als deze aansluitend op dezelfde dag plaatsvinden. Eventuele hotelovernachtingen worden tevens doorbelast voor alle crewleden. Ook belasten we kosten van auteursrechtelijke licenties van grafische beeld elementen en library muziek door op uw factuur, deze kosten kunnen afhankelijk van de opdracht variëren. 

Verhindering
In sommige gevallen, zoals ziekte, ongevallen of andere buitengewone situaties, kan De Videoproducers niet in vaste teamsamenstelling haar werk uitvoeren. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van een opname, zodat de opdracht alsnog door De Videoproducers wordt uitgevoerd. Een alternatieve optie is het inzetten van een collega cameraman, editor of verslaggever.

Aansprakelijkheid
Indien De Videoproducers niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen,​ privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal De Videoproducers de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt De Videoproducers geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.

Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden wanneer wij niet volledig kunnen voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en De Videoproducers. De Videoproducers zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.

Annulering
De Videoproducers verzoekt u een annulering ongeacht de reden altijd per e-mail te melden. Bij afname van een compleet videoproduct (draaidagen en montagedagen) worden er bij annulering, op welk moment dan ook, geen reeds opgenomen (ruwe) beelden overhandigd. Alle al gemaakte kosten moeten worden voldaan. Tot uiterlijk 7 dagen voor de (1e) opnamedag kunt u kosteloos annuleren, hierbij in acht genomen dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Bij een annulering bij minder dan 7 dagen van tevoren wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan 5 dagen is dat 50%, bij minder dan 2 dagen 75% en 1 dag van tevoren, of de dag zelf 85%.

Klachten
Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan De Videoproducers per e-mail zijn bezwaar heeft ingediend kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het feit dat het eindproduct niet aan de opdracht voldoet. Ingezonden klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingstermijn
De Videoproducers hanteert een betalingstermijn van 14 of 30 dagen. Deze termijn staat vermeld op de eerste factuur. Indien u niet voldoet aan deze termijn zullen wij eerst een herinnering sturen. Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met 15%. Indien De Videoproducers genoodzaakt is facturen te overhandigen aan een incassobureau worden ook deze extra kosten in rekening gebracht.

Intellectueel eigendom
De Videoproducers is maker en daarmee rechthebbende van opgenomen videomateriaal. Deze rechten worden niet overgedragen. Vanzelfsprekend is de opdrachtgever wel volledig vrij om het afgeleverde eindproduct uit te zenden. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats zijn ook eigendom van De Videoproducers.

Voor het draaien in opdracht van omroepen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. De Videoproducers gaat ervan uit dat de opdrachtgevende omroep hierover een schriftelijke afspraak aanbiedt.

Ruw beeldmateriaal
Ruw beeldmateriaal geven wij nooit uit handen, tenzij dit de specifieke aard van de opdracht is. 

Archivering
14 dagen na oplevering van een eindmontage kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is. Een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de afgeleverde content. Mocht de opdrachtgever onverhoopt iets kwijtraken dan kan men altijd proberen De Videoproducers te contacteren, maar 14 dagen na oplevering kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is.

Geldig per 1 januari 2017.