De Videoproducers werken met een dagtarief. Hier leest u een toelichting over deze prijs.
- Een dagprijs is maximaal 8 uur.
- Bij een dagprijs is 2 uur reistijd van en naar de opamelocatie inbegrepen. Maximaal kunt u dus rekenen op 10 uur, waarvan 2 uur reistijd.
- Indien uw opdracht korter duurt, kunt u de overige tijd niet verplaatsen naar andere dagen.
- Langere dagen zijn geen probleem. We rekenen deze meeruren af per extra gewerkt uur.